Moja 4 zida Moja 4 zida
 

Iskoristite Specijalnu ponudu stambenih kredita do 31.marta 2017. i obezbedite novi stambeni prostor za Vas i Vašu porodicu!

  • Atraktivna kamata
  • Bez životnog osiguranja
  • Bez troškova održavanje kreditne partije
  • Mogućnost preliminarne odluke
Primer otplate kredita u EUR osigurani kod NKOSK
Iznos kredita od 30.000 EUR
Učešće 20%
Rok otplate 360
Godišnja NKS od 2,79%, fiksna u prve tri godine
od 2.95%+6 Euribor od četvrte godine
Jednokratna naknada 1%
EKS 3,21%
Mesečna rata u EUR 124 u prve tri godine
123 od četvrte godine

Primer otplate stambenog kredita je dat za klijente sa prebacivanjem plate preko ProCredit banke i sa korišćenjem Total paket računa, dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu i kreditne kartice.

Vrednost 6m Euribor-a korišćena prilikom obračuna primera kredita iznosi -0,219% (utvrđena dana 01.12.216. godine).

Uslovi stambenih kredita iz potencijala banke: Starost klijenta: u vreme podnošenja zahteva za kredit - min 23 godine; Iznos kredita u dinarskoj protivvrednosti: od 20.000 EUR; Valuta kredita: indeksirani u EUR; Rok otplate: od 15 do 30 godina; Nominalna kamatna stopa: PROMENLJIVA od 2,79% fiksna prve tri godine, nakon toga od 2,95%+6m Euribor na godišnjem nivou; Efektivna kamatna stopa: od 2,99%; Učešće - depozit: minimum 20%; Obezbeđenje kredita: hipoteka; Isplata kredita: na račun prodavca, po Ugovoru o kupoprodaju,isplata i otplata kredita je po srednjem kursu NBS; Troškovi obrade kredita: 1% od iznosa kredita.

Dodatni troškovi prilikom odobravanja kredita preko 20.000 EUR: Održavanje i vođenje Total paket računa: 400 RSD; Trošak izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD; Trošak menica: 50 RSD po menici; Uzvod iz registra nepokretnosti: 10 EUR; Trošak upisa hipoteke: od 20.340 RSD; Trošak zasnivanja zaloga: 10.080 RSD; Osiguranje nepokretnosti godišnje 40 EUR; MKOSK (1,75%+30 EUR) - 555 EUR za iznos kredita od 30.000 EUR

Za sve stambene kredite sredstva obezbeđenja su:
  • Izvršna vansudska hipoteka na nekretnini koja se kupuje ili na nekoj drugoj nekretnini. Za nepokretnost nad kojom se konstituiše hipoteka obavezna je procena ovlašćenog sudskog veštaka.
  • Polisa osiguranja od osnovnih rizika nekretnine koja je predmet hipoteke, vinkulirana u korist ProCredit banke.
  • Blanko sopstvena menica potpisana od strane korisnika kredita.
  • Administrativna zabrana za klijente u stalnom radnom odnosu.


SPISAK POTREBNE DOKUMENTACIJE

Sve dodatne informacije o uslovima i povoljnostima stambenih kredita, možete dobiti pozivom našeg Info centra na broj telefona 011/205-70-00 (za pozive sa mobilnih telefona, po ceni operatera sa kojih su preusmereni) ili 0 700 700 000 (za pozive iz fiksne mreže, po ceni lokalnog poziva sa fiksnog telefona).

Takođe, za sve informacije možete nam se obratiti i slanjem poruke sa Vašim kontakt podacima na e-mail adresu: kontakt@procreditbank.rs, nakon čega ćemo Vas kontaktirati u najkraćem roku.Savet nedelje

Biogoriva ne zahtevaju proizvodnju novog automobila odnosno novog automobilskog motora. Ova kompatibilnost sa postojećim motorima podstakla je mnoge zemlje da se okrenu biogorivu, uverene da će na taj način moći da smanje potrošnju fosilnih goriva.