Moja 4 zida Moja 4 zida
 

Iskoristite Specijalnu ponudu stambenih kredita do 31.marta 2017. i obezbedite novi stambeni prostor za Vas i Vašu porodicu!

  • Atraktivna kamata
  • Bez životnog osiguranja
  • Bez troškova održavanje kreditne partije
  • Mogućnost preliminarne odluke
Primer otplate kredita u EUR osigurani kod NKOSK
Iznos kredita od 30.000 EUR
Učešće 20%
Rok otplate 360
Godišnja NKS od 2,79%, fiksna u prve tri godine
od 2.95%+6 Euribor od četvrte godine
Jednokratna naknada 1%
EKS 3,21%
Mesečna rata u EUR 124 u prve tri godine
123 od četvrte godine

Primer otplate stambenog kredita je dat za klijente sa prebacivanjem plate preko ProCredit banke i sa korišćenjem Total paket računa, dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu i kreditne kartice.

Vrednost 6m Euribor-a korišćena prilikom obračuna primera kredita iznosi -0,219% (utvrđena dana 01.12.216. godine).

Uslovi stambenih kredita iz potencijala banke: Starost klijenta: u vreme podnošenja zahteva za kredit - min 23 godine; Iznos kredita u dinarskoj protivvrednosti: od 20.000 EUR; Valuta kredita: indeksirani u EUR; Rok otplate: od 15 do 30 godina; Nominalna kamatna stopa: PROMENLJIVA od 2,79% fiksna prve tri godine, nakon toga od 2,95%+6m Euribor na godišnjem nivou; Efektivna kamatna stopa: od 2,99%; Učešće - depozit: minimum 20%; Obezbeđenje kredita: hipoteka; Isplata kredita: na račun prodavca, po Ugovoru o kupoprodaju,isplata i otplata kredita je po srednjem kursu NBS; Troškovi obrade kredita: 1% od iznosa kredita.

Dodatni troškovi prilikom odobravanja kredita preko 20.000 EUR: Održavanje i vođenje Total paket računa: 400 RSD; Trošak izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD; Trošak menica: 50 RSD po menici; Uzvod iz registra nepokretnosti: 10 EUR; Trošak upisa hipoteke: od 20.340 RSD; Trošak zasnivanja zaloga: 10.080 RSD; Osiguranje nepokretnosti godišnje 40 EUR; MKOSK (1,75%+30 EUR) - 555 EUR za iznos kredita od 30.000 EUR

Za sve stambene kredite sredstva obezbeđenja su:
  • Izvršna vansudska hipoteka na nekretnini koja se kupuje ili na nekoj drugoj nekretnini. Za nepokretnost nad kojom se konstituiše hipoteka obavezna je procena ovlašćenog sudskog veštaka.
  • Polisa osiguranja od osnovnih rizika nekretnine koja je predmet hipoteke, vinkulirana u korist ProCredit banke.
  • Blanko sopstvena menica potpisana od strane korisnika kredita.
  • Administrativna zabrana za klijente u stalnom radnom odnosu.


SPISAK POTREBNE DOKUMENTACIJE

Sve dodatne informacije o uslovima i povoljnostima stambenih kredita, možete dobiti pozivom našeg Info centra na broj telefona 011/205-70-00 (za pozive sa mobilnih telefona, po ceni operatera sa kojih su preusmereni) ili 0 700 700 000 (za pozive iz fiksne mreže, po ceni lokalnog poziva sa fiksnog telefona).

Takođe, za sve informacije možete nam se obratiti i slanjem poruke sa Vašim kontakt podacima na e-mail adresu: kontakt@procreditbank.rs, nakon čega ćemo Vas kontaktirati u najkraćem roku.Savet nedelje

Trenutno nema saveta