Moja 4 zida Moja 4 zida
Energetski pasoš za zgrade Energetski pasoš je sertifikat izdat od strane autorizovane organizacije za kategorizaciju zgrada prema godišnjoj potrošnji toplotne po metru kvadratnom. Finalna potrošnja toplotne energije je definisana prema kategorizaciji zgrada (npr. kancelarija, bolnica, proizvodnja) i može da ima energetske razrede od G (veoma loše; >163 kWh/m²a za nove zgrade sa jednim stanom) do A+ (veoma dobro, manje od 10 kWh/m²a za nove zgrade sa jednim stanom)
Sistem centralnog grejanja Sistem centralnog grejanja generiše toplotu (vrelu vodu) u jednoj centralnoj tački (kotao) i transformiše je u više prostorija objekta kroz cevi i radijatore. Najpodesnija temperatura za svaku od prostorija može biti regulisana termostatski. Ovakav način regulacije vodi do optimalneg iskorišćejna toplotne energije i do redukcije troškova za električnu energiju tokom godine.
COP: Koeficijent učinka Koeficijent učinka je odnos oslobođene toplotne energije i uložene električne energije. Što je veći koeficijent učinka veća je efikasnost opreme. Na primer ukoliko je toplotni učinak pumpe 35,000 Watt-i, a ona troši 10,000 Watt-i struje po času onda je COP 3,5 ( 3,5000 Watt/ 10,000 Watt = 3,5)
Prozori sa duplim staklom(4-12-4) Prozori koji se sastoje od duplog stakla debljine 4mm i razmakom od 12 mm vazduha između. Još su efikasniji prozori sa slojem inertnog gasa (argona, helijuma) ili vakumom iste debljine.
EER: Racio energetske efikasnosti EER je indikator učinka za rashladne jedinice , što je veći EER, efikasnije je pretvaranje električne energije u rashladnu energiju . EER se definiše kao odnos između dobijene korisne energije i upotrebljene energije i može se uglavnom naći na tehničkoj oznaci na mašini / opremi . Primer : Ako je klima uređaj rashladnog učinka 3.000 vati i troši 1.000 vati struje na sat, njegov je EER 3.0
Energetski nivoi (Kategorije A, A+, A++, A+++) Energetski nivoi pokazuju da li je uređaj energetski efikasan u poređenju sa sličnim uređajima. Ovakve nivoe mogu imati kancelarijska oprema, elektronski uređaji i kućni uređaji. Najpoznatiji primer su: -->Energetske klase: obavezni energetski nivoi u EU. Energetska efikasnost opreme je kategorizovana od A+++ (najefikasnije) do D (najmanja efikasnost).
Geotermalni sistemi za grejanje Energetske pumpe su pumpe koje izvlače toplotu iz zemljišta i prenose je u kuću za grejanje prostora i pripremu potrošne tople vode.
Toplotne pumpe Toplotne pumpe su veliki klima uređaji koji menjaju svojstva vazduha ili tečnosti u željeno stanje (grejanje ili hlađenje procesa) . Toplotne pumpe služe kao centralizovan sistem da se postigne visoka efikasnost koja može da koristi vodene ili vazdušne sisteme hlađenja .
LED: svetleće diode LED svetiljke su uređaji koje poseduju mnoge prednosti u odnosu na konvencionalne sijalice, uključujući manju potrošnju energije, duži životni vek,manje dimenzije, neosetljivost na uključivanje/isključivanje, manja osetljivost na spolje uticaje
Freon R-22 Freoni se koriste unutar kompresora za prenos toplote od jedne do druge tačke . U skladu sa međunarodnim ugovorom nazvanim Montrealski protokol , mnoge zemlje su se obavezale na postepeno izbacivanje R-22 kroz Sporazum o čistom vazduhu . Glavni razlog je što je R - 22 je hidrohlorofluorougljenik ( HCFC ) jedinjenje, koje oštećuje ozonski omotač.
Razdvojene (split) jedinice Klima uređaji dizajnirani za grejanje i hlađenje pojedinačnih prostorija. Sistem ima nekoliko režima rada (hlađenje, ventilacija i isušivanje vazduha) i mogu biti konrolisane daljinskim upravljačem.
Solarni sistemi za grejanje vode Solarni sistemi za grejanje vode koriste sunčevu svetlost za proizvodnju tople vode . Ovi sistemi imaju prvenstveno termo kolektor ( koji se u većini slučajeva sastoji od ravne metalne ploče ili vakuum stakla cevi ) , cevovodnog sistema i rezervoara za skladištenje vode.
Termoizolacija Materijal ili kombinacija materijala, koji smanjuju protok toplote . Materijali se mogu prilagoditi bilo kojoj veličini, obliku ili površini .
Termostat i termostatske glave Naprava koje se koristi da reguliše i održava željenu temperaturu u radijatoru ili u celoj kući.
η ETA = slovo grčkog alfabeta koje se koristi kao simbol za efikasnost određene opreme kao što su kotlovi i peći.
Savet nedelje

Trenutno nema saveta