Moja 4 zida Moja 4 zida


Krediti su namenjeni za:

• Izolaciju stambenog prostora

Dobra izolacija kuće održava temperaturu uvek na željenom nivou – u zimskom periodu se sprečava gubitak toplote, a tokom leta se troši manje energije za hlađnje. Izolacioni materijali mogu biti: ploče stiropora, kamena i staklena vuna. Debljina materijala mora da bude veća od 8cm.

• Energetski efikasne prozore i vrata

Prozori sa duplim staklom sprečavaju prolazak vazduha, smanjuju gubitak toplote i snižavaju nivo buke u Vašem domaćinstvu! Efikasno ulaganje podrazumeva zamenu starih drvenih prozora novim, sa duplim staklom od PVC-a ili aluminijuma. Prozori moraju imati minumum duplo staklo sa 12 mm prostora između (4-12-4).

• Uvođenje sistema grejanja i hlađenja

Efikasno ulaganje podrazumeva prelazak na sistem centralnog grejanja, povezivanje na gradske toplane, prelazak na drugu vrstu goriva – zamena jedne vrste goriva drugim, obično uz odabir efikasnijeg goriva sa nižim emisijama CO2 (gas, biomasa), kao i ugradnja toplotne pumpe sa visokim koeficientom učinka.USLOVI KREDITA
Iznos kredita od 1300 EUR
Valuta kredita RSD
Rok otplate od 12 do 84 meseca
NKS PROMENLJIVA od 2,5%+3M Belibor
EKS Od 7,60%
Učešće/depozit bez učešća
Korisnici kredita zaposleni u stalnom radnom odnosu / penzioneri
Obezbeđenje kredita do 10.000 EUR bez žiranata
Troškovi obrade 2% za iznose kredita do 10.000 EUR


Za podnošenje zahteva za kredit potrebna je sledeca dokumentacija:

  • profaktura prodavca
  • administrativna zabrana
  • zahtev za kredit
  • isplatni lisitći za tri obračunska perioda (tri cela meseca)
  • izvod sa računa banke za poslednjih 6 meseci
  • lična karta klijenta

Primer ulaganja za kuću od 150m2 sa zastarelim sistemom grejanja i bez termoizolacije

Svrha Termoizolacija Termoizolacija + PVC prozori Termoizolacija + PVC prozori + grejanje
Investicija u RSD 250000 500000 1000000
Godišnja ušteda u energiji u kWh 8100 10800 21600
Godišnja ušteda u RSD 68000 92600 186000
Prosečna mesečna ušteda u RSD 5667 7715 15500
Rata kredita u RSD 4821 7277 14555
EKS 10.67% 8.50% 7.60%
NKS 2,5% + 3M Belibor 2,5% + 3M Belibor 2,5% + 3M Belibor
Broj rata: 60 84 84
Rok isplativosti: 4,25 godina 6,6 godine 6,6 godine


Uz prebacivanje plate na račun u ProCredit banci i korišcenje Total paket računa i dozvoljenog minusa •Vrednost 3mBelibor-a korišcena prilikom obračuna primera kredita iznosi 3,30% (utvrđena dana 01.03.2016. godine).

Promenljiva kamatna stopa je vezana za promenu referentne kamatne stope Belibor. Kamata vezana za referentnu kamatnu stopu sastoji se od referentne kamatne stope i marže koja je fiksna.

Tromesečni BELIBOR se utvrđuje kvartalno i to 01.12,01.03,01.06,01.09 u mesecu koji prethodi mesecu u kojem počinje da važi izmena, odnosno prvog narednog radnog dana ukoliko isti pada u neradni dan i važe od prvog dana u mesecu januaru, aprilu, julu, odnosno, oktobru. Izuzetak od opisanog pravila su krediti isplaceni nakon 01.12, 01.03, 01.06, 01.09 u mesecu u kome se utvrđuje tromesečni BELIBOR, kod kojih ce se primeniti novoutvrđena vrednost tromesečnog BELIBOR-a i važiće do sledećeg tromesečnog utvriđvanja na opisan način.

Dodatni troškovi prilikom odobravanja kredita do 10,000 EUR:
Otvaranje i vođenje paket računa - od 180 RSD do 400 RSD mesečno;
Trošak Izveštaja Kreditnog biroa – 246 RSD;
Trošak menica – 50 RSD po menici;

> Kako poboljšati energetsku efikasnost u Vašem domu? >>> > Iskustva drugih >>> > Najlakši načini za unapređenje energetske efikasnosti >>>Savet nedelje

Trenutno nema saveta