Moja 4 zida Moja 4 zida


Krediti su namenjeni za:

• Izolaciju stambenog prostora

Dobra izolacija kuće održava temperaturu uvek na željenom nivou – u zimskom periodu se sprečava gubitak toplote, a tokom leta se troši manje energije za hlađnje. Izolacioni materijali mogu biti: ploče stiropora, kamena i staklena vuna. Debljina materijala mora da bude veća od 8cm.

• Energetski efikasne prozore i vrata

Prozori sa duplim staklom sprečavaju prolazak vazduha, smanjuju gubitak toplote i snižavaju nivo buke u Vašem domaćinstvu! Efikasno ulaganje podrazumeva zamenu starih drvenih prozora novim, sa duplim staklom od PVC-a ili aluminijuma. Prozori moraju imati minumum duplo staklo sa 12 mm prostora između (4-12-4).

• Uvođenje sistema grejanja i hlađenja

Efikasno ulaganje podrazumeva prelazak na sistem centralnog grejanja, povezivanje na gradske toplane, prelazak na drugu vrstu goriva – zamena jedne vrste goriva drugim, obično uz odabir efikasnijeg goriva sa nižim emisijama CO2 (gas, biomasa), kao i ugradnja toplotne pumpe sa visokim koeficientom učinka.USLOVI KREDITA
Iznos kredita od 1300 EUR
Valuta kredita RSD
Rok otplate od 12 do 84 meseca
NKS PROMENLJIVA od 2,5%+3M Belibor
EKS Od 7,60%
Učešće/depozit bez učešća
Korisnici kredita zaposleni u stalnom radnom odnosu / penzioneri
Obezbeđenje kredita do 10.000 EUR bez žiranata
Troškovi obrade 2% za iznose kredita do 10.000 EUR


Za podnošenje zahteva za kredit potrebna je sledeca dokumentacija:

  • profaktura prodavca
  • administrativna zabrana
  • zahtev za kredit
  • isplatni lisitći za tri obračunska perioda (tri cela meseca)
  • izvod sa računa banke za poslednjih 6 meseci
  • lična karta klijenta

Primer ulaganja za kuću od 150m2 sa zastarelim sistemom grejanja i bez termoizolacije

Svrha Termoizolacija Termoizolacija + PVC prozori Termoizolacija + PVC prozori + grejanje
Investicija u RSD 250000 500000 1000000
Godišnja ušteda u energiji u kWh 8100 10800 21600
Godišnja ušteda u RSD 68000 92600 186000
Prosečna mesečna ušteda u RSD 5667 7715 15500
Rata kredita u RSD 4821 7277 14555
EKS 10.67% 8.50% 7.60%
NKS 2,5% + 3M Belibor 2,5% + 3M Belibor 2,5% + 3M Belibor
Broj rata: 60 84 84
Rok isplativosti: 4,25 godina 6,6 godine 6,6 godine


Uz prebacivanje plate na račun u ProCredit banci i korišcenje Total paket računa i dozvoljenog minusa •Vrednost 3mBelibor-a korišcena prilikom obračuna primera kredita iznosi 3,30% (utvrđena dana 01.03.2016. godine).

Promenljiva kamatna stopa je vezana za promenu referentne kamatne stope Belibor. Kamata vezana za referentnu kamatnu stopu sastoji se od referentne kamatne stope i marže koja je fiksna.

Tromesečni BELIBOR se utvrđuje kvartalno i to 01.12,01.03,01.06,01.09 u mesecu koji prethodi mesecu u kojem počinje da važi izmena, odnosno prvog narednog radnog dana ukoliko isti pada u neradni dan i važe od prvog dana u mesecu januaru, aprilu, julu, odnosno, oktobru. Izuzetak od opisanog pravila su krediti isplaceni nakon 01.12, 01.03, 01.06, 01.09 u mesecu u kome se utvrđuje tromesečni BELIBOR, kod kojih ce se primeniti novoutvrđena vrednost tromesečnog BELIBOR-a i važiće do sledećeg tromesečnog utvriđvanja na opisan način.

Dodatni troškovi prilikom odobravanja kredita do 10,000 EUR:
Otvaranje i vođenje paket računa - od 180 RSD do 400 RSD mesečno;
Trošak Izveštaja Kreditnog biroa – 246 RSD;
Trošak menica – 50 RSD po menici;

> Kako poboljšati energetsku efikasnost u Vašem domu? >>> > Iskustva drugih >>> > Najlakši načini za unapređenje energetske efikasnosti >>>Savet nedelje

Kada očekujete stajanje vozila duže od 20 sekundi, ugasite motor, jer je to prelomna tačka rentabilnosti kada je isplativije ponovo pokretati motor nego ga ostavljati da radi. Posebno je to odlično uraditi kada imate tajmer na semaforu.