Moja 4 zida Moja 4 zida
Uslovi kredita
Minimalni iznos plate 25.000 RSD
Iznos kredita od 1.300 EUR
Valuta kredita indeksirani u EUR
Rok otplate od 12 do 360 meseci
NKS PROMENLJIVA*
od 4,5% + 6m Euribor
EKS od 5,60%
Učešće-depozit 30%
Korisnici kredita zaposleni u stalnom radnom odnosu/penzioneri
Obezbeđenje kredita hipoteka
Isplata kredita po profakturi, na račun dobavljača, isplata i otplata indeksiranih kredita je po srednjem kursu NBS
Troškovi obrade kredita 1% od iznosa kredita

Pogledajte Reprezentativni primer otplate kredita za adaptaciju, rekonstrukciju i renoviranjeSavet nedelje

Prosečna jedinična potrošnja vode procenjena je na 150 l/dan. Uštedom kroz sprečavanje kapljanja, curenja i neracionalnog korišćenja vode možete uštedeti oko 30 l/dan.Ugradnjom bolje tehnike (efikasni kućni aparati, aeratori u slavinama, regulator pritiska i slično) možete uštedeti dodatnih 30 l/dan.