Moja 4 zida Moja 4 zida
Uslovi kredita
Minimalni iznos plate 25.000 RSD
Iznos kredita od 1.300 EUR
Valuta kredita indeksirani u EUR
Rok otplate od 12 do 360 meseci
NKS PROMENLJIVA*
od 4,5% + 6m Euribor
EKS od 5,60%
Učešće-depozit 30%
Korisnici kredita zaposleni u stalnom radnom odnosu/penzioneri
Obezbeđenje kredita hipoteka
Isplata kredita po profakturi, na račun dobavljača, isplata i otplata indeksiranih kredita je po srednjem kursu NBS
Troškovi obrade kredita 1% od iznosa kredita

Pogledajte Reprezentativni primer otplate kredita za adaptaciju, rekonstrukciju i renoviranjeSavet nedelje

Reciklaža papira sprovodi se tako što se papir iseče, natapa se u vodi, melje se u pulpu, može da se doda boja, presuje se i potom se suši. Papir može da se reciklira samo 5 do 7 puta pre nego što se raspadne: vlakno u njemu pukne i pokida se stabilna mreža koja čini papir. Zato se u svaki list recikliranog papira moraju dodati sveža, nova vlakna papira.