Moja 4 zida Moja 4 zida
Uslovi kredita
Minimalni iznos plate 25.000 RSD
Iznos kredita od 1.300 EUR
Valuta kredita RSD i indeksirani u EUR
Rok otplate za indeksirane krediti od 12 do 360 meseci
za dinarske krediti od 12 do 84 meseca
Nominalna kamatna stopa (RSD) FIKSNA od 14%
PROMENLJIVA od 4,00% + 3M Belibor
Efektivna kamatna stopa (RSD) od 10,28%
Nominalna kamatna stopa (EUR) FIKSNA 12%
PROMENLJIVA 10% + 6M Euribor
Efektivna kamatna stopa (EUR) od 11,90%
Učešće/depozit nije neophodno za dinarske kredite, 30% za indeksirane kredite
Korisnici kredita zaposleni u stalnom radnom odnosu/penzioneri
Obezbeđenje kredita do 10.000 EUR bez žiranta
preko 10.000 EUR sa hipotekom
Isplata kredita po profakturi, na račun dobavljača;
mogućnost isplate 70% na račun dobavljača, 30% na račun klijenta;
isplata i otplata indeksiranih kredita je po srednjem kursu NBS
Troškovi obrade kredita 2% za iznose kredita do 10.000 EUR
1% za iznose preko 10.000 EUR

Pogledajte Reprezentativni primer otplate kredita za adaptaciju, rekonstrukciju i renoviranjeSavet nedelje

Trenutno nema saveta