Moja 4 zida Moja 4 zida
Uslovi kredita
Minimalni iznos plate 25.000 RSD
Iznos kredita od 1.300 EUR
Valuta kredita RSD i indeksirani u EUR
Rok otplate za indeksirane krediti od 12 do 360 meseci
za dinarske krediti od 12 do 84 meseca
Nominalna kamatna stopa (RSD) FIKSNA od 14%
PROMENLJIVA od 4,00% + 3M Belibor
Efektivna kamatna stopa (RSD) od 10,28%
Nominalna kamatna stopa (EUR) FIKSNA 12%
PROMENLJIVA 10% + 6M Euribor
Efektivna kamatna stopa (EUR) od 11,90%
Učešće/depozit nije neophodno za dinarske kredite, 30% za indeksirane kredite
Korisnici kredita zaposleni u stalnom radnom odnosu/penzioneri
Obezbeđenje kredita do 10.000 EUR bez žiranta
preko 10.000 EUR sa hipotekom
Isplata kredita po profakturi, na račun dobavljača;
mogućnost isplate 70% na račun dobavljača, 30% na račun klijenta;
isplata i otplata indeksiranih kredita je po srednjem kursu NBS
Troškovi obrade kredita 2% za iznose kredita do 10.000 EUR
1% za iznose preko 10.000 EUR

Pogledajte Reprezentativni primer otplate kredita za adaptaciju, rekonstrukciju i renoviranjeSavet nedelje

Kada očekujete stajanje vozila duže od 20 sekundi, ugasite motor, jer je to prelomna tačka rentabilnosti kada je isplativije ponovo pokretati motor nego ga ostavljati da radi. Posebno je to odlično uraditi kada imate tajmer na semaforu.