Moja 4 zida Moja 4 zida

Izolacija zidova i krova

Dobra termoizolacija doma ili objekta radnog mesta je polazna tačka svake uštede i energetske efikasnosti. Efikasni sistemi grejanja ili hlađenja dobijaju svoju funkciju tek u dobro izolovanom objektu.
Energetski gubici dolaze sa svih strana i to preko: krova, stolarije, zidova, poda, ventilacije... Mnogo je načina da se izgubi energija, a samo jedan da se sačuva – izolacija. To nije samo čuvanje temperature, nego i manji utrošak energenata, kao i smanjena emisija CO2. Pri svemu tome, izolacija može biti odlična protivpožarna zaštita, ali i zaštita od buke.

Zamena stolarije – prozora i vrata

Stolarija u kući ili stanu, pored jasnog funkcionalnog i estetskog značaja, zauzima istaknuto mesto u poboljšanju energetske efikasnosti stanovanja . Prozor istovremeno deluje i kao prijemnik koji propušta Sunčevu energiju u prostor i kao zaštita od spoljašnjih uticaja i toplotnih gubitaka. U ukupni toplotnim gubicima, učestvuju i staklo i prozorski profil. Zahtev koji se stavlja pred prozore je da imaju dobro i jednostavno zatvaranje i zaptivanje, prekinuti toplotni most u profilu i nizak koeficijent prenosa toplote. Procena je da, u zavisnosti od kvaliteta materijala, gradnje i samih prozora, ukupni gubici energije kroz prozore mogu dostići i celih 50 posto toplotnih gubitaka zgrade. To je i do desetak puta veći gubitak nego kroz zidove. Sa druge strane, ulaganja u zamenu nisu prevelika, a na tržištu postoji širok izbor dobavljača. Uz povoljne kredite ProCredit banke, zamena prozora je zato logičan i racionalan korak u podizanju ukupne energetske efikasnosti.

Uvođenje efikasnog sistema za grejanje i hlađenje – toplotni kotao, toplotna pumpa, povezivanje na gradske toplane,...

Efikasniji sistemi grejanje će Vam sigurno uštedeti novac. To možete postići ugradnjom sistema centralnog grejanja, zamenom starih i neefikasnih kotlova, prelaskom na drugu vrstu goriva uz odabir efikasnijeg goriva sa njižom emisijom CO2 (gas, biomasa,...)
Toplotne pumpe nude energetski najefikasniji način da se obezbedi grejanje i hlađenje, bilo da je u pitanju stanovanje ili poslovna primena, pošto mogu da koriste zalihe toplote iz obnovljivih izvora u našem okruženju – energiju tla, nadzemnih i podzemnih voda i vazduha. Današnjoj tipičnoj električnoj toplotnoj pumpi će trebati samo 100 kWh snage da pretvori slobodno raspoloživu toplotu iz okoline u više od 300 kWh korisne toplote.

Kupovina bele tehnike

Uređaji za domaćinstvo klase A su najefikasniji jer troše najmanju količinu električne energije. Uređaji klase G ili oni bez ikakvih oznaka troše veliku količinu električne energije, a imaju isti kapacitet rada, pa ih treba zameniti.
Na primer, mašina za pranje sudova energetskog razreda 'A' u odnosu na uređaj klase 'C' ima za 27% manju potrošnju električne energije. Frižider klase 'A+' ima upola manju potrošnju nego frižider klase 'C'.
Pre svega, računi za utrošenu električnu energiju će biti smanjeni korišćenjem većeg broja energetski efikasnih uređaja. Osim toga, manja potrošnja energije za sobom sigurno povlači i smanjenje zagađenja, bolje očuvanje okoline i prirodnih resursa.

Postavljanje led rasvete

Najefikasniji vid rasvete jeste LED rasveta. Zamenom klasične rasvete sa LED rasvetom postižu se uštede u potrošnji energije i do 80%, a kvalitet svetla je nepromenjen ili čak i bolji. Imaju najduži životni vek, traju više od 10 puta duže od običnih sijalica.
Zbog svega toga, inicijalna početna investicija u LED rasvetu se povrati vrlo brzo, usled ušteda koje se ostvaruju njenim korišćenjem. Ne emituju UV zrake niti zagrevaju prostor i njihovo odlaganje ne zagađuje prirodnu sredinu, jer se lako reciklira.


ProCredit banka Vam omogućava da brzo i jednostavno učinite Vaš dom energetski efikasnijim i dodatno uštedite uz kredite za uštedu energije. Pogledajte više o uslovima kredita za uštedu energije.

Savet nedelje

Trenutno nema saveta