Moja 4 zida Moja 4 zida

Više od stambenog kredita

Korak 1.

Korak 1.

Odluka o kupovini stana je doneta

Doneli ste odluku o investiranju u budućnost i počeli sa pregledom stanova na tržištu. Pažljivo i strpljivo prikupite ponude, razmotrite uslove pod kojima se stanovi nude i uporedite ih sa Vašim potrebama i mogućnostima.

Korak 2.

Korak 2.

Izbor stana

Izaberite stan koji Vam najviše odgovara. To ne znači da je to najjeftini stan u tom trenutku, nego stan koji ispunjava Vaše zahteve – to će biti Vaš budući dom.

Korak 3.

Korak 3.

Zahtev za kredit

Posetite najbližu ekspozituru ProCredit banke i podnesite zahtev. Potrebna je samo Vaša lična karta, isplatni listići i izveštaj Kreditnog biroa.

Korak 4.

Korak 4.

Odobrenje kredita

Banka Vam garantuje donošenje preliminarne odluke u roku od 3 dana, a ukoliko imate kompletnu dokumentaciju, konačna odluka će biti doneta u najkraćem mogućem roku.

Korak 5.

Korak 5.

Kompletiranje dokumentacije

Ukoliko imate samo preliminarnu odluku, za konačno odobrenje Vam je potrebno:

  • Procena od ovlaščenog sudskog procenitelja za objekat koji je predmet hipoteke
  • Vlasnički list za objekat koji je predmet hipoteke
  • Dodatna dokumentacija ukoliko se aplicira za subvencionisani stambeni kredit:
   • - Pravosnažno odobrenje za izgradnju i potvrda o prijemu dokumentacije
   • - Upotrebna dozvola
   • - Izjava korisnika kredita i njegovog bračnog druga o neposedovanju/posedovanju stambenog objekta u celosti

Korak 6.

Korak 6.

Zakazivanje isplate

Isplatu zakazujemo u danu kada Vama odgovara kako biste imali prostora da rasporedite Vaše vreme..

Korak 7.

Korak 7.

Finiš pred isplatu

Na dan isplate kredita je potrebno dostaviti kupoprodajni ugovor overen u sudu. Overu samog ugovora ne morate da uradite na dan isplate, već se to može uraditi ranije.

Na dan isplate kredita je potrebno i:

  • Potpisati i overiti u sudu založnu izjavu
  • Podneti zahtev za upis hipoteke
  • Ugovoriti polisu osiguranja imovine

Korak 8.

Korak 8.

Isplata kredita

U zakazanom terminu potpisujete ugovor o kreditu nakon čega se vrši isplata kredita.

Korak 9.

Korak 9.

Prenos sredstava prodavcu

Nakon isplate kredita novac se direktno prebacujena račun prodavca čime se isplata izvršava, a Vi postajete vlasnik stana.

Korak 10.

Korak 10.

Useljenje

Konačno ostvarujete svoj san! Imate stan u Vašem vlasništvu u koji možete odmah da se uselite!
Savet nedelje

Trenutno nema saveta