Moja 4 zida Moja 4 zida

Više od stambenog kredita

Korak 1.

Korak 1.

Odluka o kupovini stana je doneta

Doneli ste odluku o investiranju u budućnost i počeli sa pregledom stanova na tržištu. Pažljivo i strpljivo prikupite ponude, razmotrite uslove pod kojima se stanovi nude i uporedite ih sa Vašim potrebama i mogućnostima.

Korak 2.

Korak 2.

Izbor stana

Izaberite stan koji Vam najviše odgovara. To ne znači da je to najjeftini stan u tom trenutku, nego stan koji ispunjava Vaše zahteve – to će biti Vaš budući dom.

Korak 3.

Korak 3.

Zahtev za kredit

Posetite najbližu ekspozituru ProCredit banke i podnesite zahtev. Potrebna je samo Vaša lična karta, isplatni listići i izveštaj Kreditnog biroa.

Korak 4.

Korak 4.

Odobrenje kredita

Banka Vam garantuje donošenje preliminarne odluke u roku od 3 dana, a ukoliko imate kompletnu dokumentaciju, konačna odluka će biti doneta u najkraćem mogućem roku.

Korak 5.

Korak 5.

Kompletiranje dokumentacije

Ukoliko imate samo preliminarnu odluku, za konačno odobrenje Vam je potrebno:

  • Procena od ovlaščenog sudskog procenitelja za objekat koji je predmet hipoteke
  • Vlasnički list za objekat koji je predmet hipoteke
  • Dodatna dokumentacija ukoliko se aplicira za subvencionisani stambeni kredit:
   • - Pravosnažno odobrenje za izgradnju i potvrda o prijemu dokumentacije
   • - Upotrebna dozvola
   • - Izjava korisnika kredita i njegovog bračnog druga o neposedovanju/posedovanju stambenog objekta u celosti

Korak 6.

Korak 6.

Zakazivanje isplate

Isplatu zakazujemo u danu kada Vama odgovara kako biste imali prostora da rasporedite Vaše vreme..

Korak 7.

Korak 7.

Finiš pred isplatu

Na dan isplate kredita je potrebno dostaviti kupoprodajni ugovor overen u sudu. Overu samog ugovora ne morate da uradite na dan isplate, već se to može uraditi ranije.

Na dan isplate kredita je potrebno i:

  • Potpisati i overiti u sudu založnu izjavu
  • Podneti zahtev za upis hipoteke
  • Ugovoriti polisu osiguranja imovine

Korak 8.

Korak 8.

Isplata kredita

U zakazanom terminu potpisujete ugovor o kreditu nakon čega se vrši isplata kredita.

Korak 9.

Korak 9.

Prenos sredstava prodavcu

Nakon isplate kredita novac se direktno prebacujena račun prodavca čime se isplata izvršava, a Vi postajete vlasnik stana.

Korak 10.

Korak 10.

Useljenje

Konačno ostvarujete svoj san! Imate stan u Vašem vlasništvu u koji možete odmah da se uselite!
Savet nedelje

Biogoriva ne zahtevaju proizvodnju novog automobila odnosno novog automobilskog motora. Ova kompatibilnost sa postojećim motorima podstakla je mnoge zemlje da se okrenu biogorivu, uverene da će na taj način moći da smanje potrošnju fosilnih goriva.